Certyfikacja dla biopaliw oraz briokomponentów

System KZR INiG dotyczy zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej poprzez użycie biopaliw.

Jego zasięg jest globalny, a uczestniczyć w nim mogą wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu produkcyjnym elementów składowych.

Alpio oferuje usługi doradcze, wdraża ten system, zgodnie z wymogami INiG, wspiera podczas audytu oraz między nimi.

Świadczymy także usługi specjalne, dostosowywane do potrzeb klienta.

Alpio wdraża SZJ, oferuje nadzór i pełne wsparcie w zakresie wymienionych usług, a także udział w trakcie audytu certyfikującego.

Sprawdź również szkolenia

Pomagamy w pozyskaniu do 100% dofinansowania

Ponieważ rozwój nie powinien być uciążliwy

Zaufali nam